Tabēn, sō vaskā.

Eltabēn, sōse vaske.

Lanāros, sa Alēn sa? Hanō va penō.

Hm. Yōn, yōn, hanō va penō sa Alēn sa ōnadō.

Nasōrō! Yōn nōne. Sinē.

Sinē.